ใบเซ็นต์ชื่อ TA อยู่ที่นรินทร (บอล ปี 4)

No replies
penpun
(เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ)
penpun's picture

ให้นิสิตเซ็นต์ชื่อ และให้อ.ประจำวิชาเซ็นต์เสร็จแล้วรวบรวมมาส่งครูค่ะ

ส่งเร็วได้เงินเร็วค่ะ  (ต้องครบทุกคน ถึงจะส่งเบิกได้ค่ะ)

ส่วนนิสิตที่ชื่อไม่ตรงกับอาจารย์ผู้สอน (TA สวม)  มาให้ครูเซ็นต์แทนผู้สอนค่ะShare