งด Computers&Programming หมู่บรรยาย 801 วันพุธบ่าย

No replies
Top
(วัชรพัฐ เมตตานันท)
Top's picture

พรุ่งนี้งดเรียนวิชา Computers and programming หมู่บรรยาย 801 อาจารย์วัชรพัฐ นะครับ

เจอกันวันพฤหัส สอบ Lab เลยครับ Share