ฉก เกี่ยวกับข้อสอบไฟนอลวิชา Network config2

No replies
Tong
(Taweechai Ouypornkochagorn)
Tong's picture

ข้อสอบมี 9 ข้อ close book 33 คะแนน

ต่ำกว่า 30% 1 ประจุ

20% 1 เกรด 

15% 1.5 เกรด

10% 2 เกรด

5% F

 

เนื้อหาออกเฉพาะ CCNA4 เท่านั้นครับ ไม่มีส่วนที่เกี่ยวกับ CCNA3 Share