[โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์] ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เข้าสอบไล่โครงงานครั้งที่1ทุกกลุ่ม

11 replies [Last post]
mmload
(คทาวัชร เสถียรปกิรณกรณ์)

E.61
mmload's picture

นิสิตสามารถสอบถามคะแนนได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนะครับ

หน้าที่ต่อไปคือแก้ไขเล่มให้เสร็จ เข้าเล่ม และส่ง ข้อมูลที่เหลือจะแจ้งให้ทราบอีกที

ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งครับ ^-^ ทุกโครงงานเลย

ปล. มีสองกลุ่มที่ติดรอแก้ไขโปรแกรม อาจารย์จะไปเช็คโครงงานอีกที แต่ด้านคะแนนทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีปัญหาครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
iToR
(กฤษณะ ตรีฉลอง)

E.64
iToR's picture

ขอบคุณมากครับอาจารย์

shadow03
(วิริยะ ชีระปฏิยุทธ)

E.64
shadow03's picture

ขอบคุณครับ

ShanaKo
(ปรัชญา สำราญรมย์)

E.64
ShanaKo's picture

ขอบคุณครับ

nawanana
(ณัฐพล ลิขิตวณิชกุล)

E.64
nawanana's picture

THXคร๊าบบบ

noonn
(โสภิดา พันธ์ท้าว)

E.64
noonn's picture

ขอบคุณมากค่ะ Smile

ku0861
(วิภู เดชาวิชิตเลิศ)

E.64
ku0861's picture

ขอบคุณมากนะครับ

marisa
(มาริสา แก้วประจุ)

E.64
marisa's picture

ขอบคุณค๊าา

Araya
(อารยา มามวลทรัพย์)

E.64
Araya's picture

ขอบคุณค่ะ

h4cking
(ยุวรัตน์ สุขตระกูล)

E.64
h4cking's picture

ขอบคุณครับ

call2ping
(ศุภชัย เจียมวิจิตรกุล)

E.64
call2ping's picture

ขอบคุณครับ

thenesta
(ภาณุพงศ์ คนการ)

E.64 KU 68
thenesta's picture

ขอบคุณนะครับอาจารย์