อ่านด่วนเลยนะ : นัดเรียนเพิ่มวิชา ของ อ.บุญเหลือ ใจมโน

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

นัดเรียนเพิ่ม วิชา 01361131 การเขียนภาษาไทย หมู่เรียน 820 อ.บุญเหลือ ใจมโน  ผู้สอน ดังนี้

วันเสาร์ที่ 11 ก.พ.55 เวลา 9.00-16.00 เรียนห้อง 10209

วันอาทิตย์ที่  12 ก.พ.55 เวลา 9.00-16.00 เรียนห้อง 17204

ขอให้นิสิตมาเรียนตาม อ.นัดนะคะ เนื่องจากหลังเรียนเสร็จแล้ว อ.จะนัดสอบนอกตาราง

 

 Share