การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture
นิสิตปี 4 ที่สนใจลองเข้าไปศึกษาดูข้อมูล เพื่อเรียนต่อและรับทุน ก.พ.ได้นะคะ
ข่าวจาก สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)
ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2555
(ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ระหว่างวันที่ 1-15 ธ.ค.54 ทางอินเตอร์เน็ต
ที่เว็บไซต์
http://scholar.ocsc.go.th/


Share