แจ้งพี่ตารางทับซ้อนค่ะ

No replies
zaqva
(ชันย์ชนก แสงคำดี)

E.65
zaqva's picture

01206343Industrial Plant Design หมู่ 800เวลาW-9-12 เป็นวิชาในแผนของชั้นปีที่3

ชนกับวิชา 01206361Computer Applications for Industrial Engineers เวลาW-9-12 ซึ่งเป็นวิชาในแผนของชั้นปีที่ 3 เช่นกันคะ

ฝากพี่โอ้ช่วยดูด้วยนะคะShare