ประกาศให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาตร์ศรีราชา ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น 2554

No replies
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา

หากนิสิตมีปัญหาไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้ติดต่อทางคณะฯ

โทรศัพท์ 038354580 ต่อภายใน 2814 พี่โอ้

เวลา 9.00-14.00 น.Share