ถึง นิสิต ป โท

5 replies [Last post]
Supat
(ดร. สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ)
Supat's picture

เข้ามาสอบถามข้อมูลกันในนี้ได้นะครับ

จะรีบตอบให้

OIIIIOShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

ส่งให้ประธานรุ่น ทราบแล้วค่ะ

ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

I also already informed to EM#1 members krab...

But I'm not quite sure that, they will give feedback to co-operate on this(?)

Sathit S.

ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

เรื่องทดสอบภาษาอังกฤษครับ!... สำหรับนิสิต ป.โท, จากวันอังคารที่ผ่านมาได้คุยกับอ.เพ็ญสุดาไปบ้างแล้ว และดูเหมือนว่า พวกเราต้องลงทะเบียนเรียน โดยอาจจะไม่จำเป็นต้องไปทดสอบ เพราะดูเหมือนว่าช่วงเวลาทดสอบ (21 มี.ค.) และ ประกาศผลสอบ (1 เม.ย.) จะออกมาช้ากว่า การจัดการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งผมคิดว่า พวกเราหลายๆคน หรือ เกือบทุกๆคน คง(อยากจะ)ลงทะเบียนเรียนเลย เพราะไม่อยากเสียเวลา ไปลงทะเบียนเรียนอีกครั้งในกรณีสอบไม่ผ่าน (นั่นหมายถึงอาจต้องไปเรียนกับรุ่นน้อง หรือไม่ก็ที่บางเขน)

ดั้งนั้นผมขอทราบรายละเอียด อีกครั้งครับ สำหรับช่วงเวลา การจัดการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพวกเรา (EM#1) เพราะดูเหมือนว่า summer ของพวกเราจะไม่ตรงกับของรุ่นอื่นๆซักเท่าไหร่

ผมจะได้นำข้อมูลนี้ไปประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตทุกท่านทราบ และเข้าใจโดยทั่วกันอีกครั้งครับ...

:-)

pheaw
(ณิชาภัทร คุ้มสุข)
pheaw's picture

แจ้งแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ โทษทีที่เปิดอ่านช้าไปหน่อย

ssathit
(สาธิต ทรัพย์ยิ่ง)

E.XE70
ssathit's picture

ไม่เป็นไรครับ

ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี

แต่ทำไมข้อสอบ ภาษาฯ ป.โท ยากมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆWink