ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ครั้งที่ 4 (ระดับอุดมศึกษา)

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

ข้อมูลจาก http://www.inetfoundation.or.th/media_regis.php

กติกาการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท E-learning ครั้งที่ 4 (ระดับอุดมศึกษา) 

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงาน
          1  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 15 ส.ค. 2554 โดยให้สมัครออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.inetfoundation.or.th เพื่อรับหมายเลขประจำทีม แล้วจึงดาวน์โหลดใบสมัคร (ตัวจริง) ส่งมาพร้อมกับผลงานภายหลัง
          **หากทีมไหนสมัครออนไลน์แล้วไม่ส่งผลงานเข้าประกวด ทางคณะทำงานจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมในการอบรมครั้งต่อไป
          2  ส่งผลงานเข้าประกวด และใบสมัคร (ตัวจริง) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. – 26 ส.ค. 2554 (นับจากตรา ประทับวันที่จากไปรษณีย์เป็นหลัก) 
          วิธีการส่งผลงาน ให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/ DVD ในแผ่นที่บันทึกผลงานส่งมาจะต้องมีไฟล์ ดังนี้
               2.1 ไฟล์ต้นฉบับ คือ ไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ 
               2.2 ไฟล์ที่ export แล้ว คือ ไฟล์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถนำไปเปิดได้ทุกเครื่อง

*** ทั้งสองไฟล์ที่ส่งมา ทุกทีมจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดว่า สามารถใช้งานได้ หากส่งไฟล์ไม่ครบ หรือเปิดผลงานไม่ได้ จะถูกตัดสินตกรอบทันที และ ส่งผลงานทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง  

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (ส่งผลงาน E-learning) ชั้น 10 ห้อง 1004 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400Share