โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีท​ี่ 10 มอบทุน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

 

โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีท​ี่ 10 มอบทุน 100,000 บาท จำนวน 10 ทุน
ให้กับนิสิตนักศึกษาออกค่ายอาสา​พัฒนาชนบท
เพื่อก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร
สนใจสามารถส่งเอกสารเข้าร่วมคัด​เลือกได้ที่ โครงการกระดานดำกับกระทิงแดง
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
...
ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2554
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-415-0100-3
http://www.kradandumproject.co​m/Share