นโยบาย ICT ของ 4 พรรคการเมือง

1 reply [Last post]
Masked_Rider
(ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์)

E.64
Masked_Rider's picture


วันนี้(15 มิถุนายน) ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับเครือข่ายพลเมืองเน็ต จัดงานเสวนา เปิดนโยบาย ICT ว่าที่รัฐบาลใหม่ กับ 4 พรรคการเมือง ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย และพรรคกิจสังคม

นโยบาย ICT ของ พรรคประชาธิปัตย์
นายแพทย์บุรณัชย์ สมุทรักษ์ ตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยนโยบายพรรคว่า
- เดินหน้าสานต่อนโยบายบอร์ดแบรนด์แห่งชาติ ครอบคลุม7,000 ตำบลทั่วประเทศ ทั้งไวแม็ค 3G และไอพีสตาร์ โดยสถานที่สำคัญเช่น โรงเรียน และโรงพยาบาลไม่เสียค่าบริการ ส่วนพื้นที่ในชุมชนค่าบริการไม่เกิน 199 บาทต่อเดือน ความเร็ว 2 เม็กกะไบต์ต่อวัน
- ยืนยันระบบสัมปทานเดิม จนหมดอายุ จึงเปลี่ยนรูปแบบเป็นระบบลายเซ็นให้กับคู่สัมปทานของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทเอกชน
- พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมโดยดึงเอกชนให้ใช้สิทธิ์ร่วมกัน ลดความซับซ้อนทางด้านการลงทุน

นโยบาย ICT ของ พรรคเพื่อไทย
นายคณวัฒน์ วศินสังวร ตัวแทนพรรคเพื่อไทย เปิดเผยนโยบายพรรคว่า
- เดินหน้าวางโครงข่ายบอร์ดแบรนด์ครอบคลุมพื้นที่ 80 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ ภายในปี 2556
- สถานศึกษา สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะฟรี WiFi
- ปรับระบบสัญญาสัมปทานระหว่างคู่สัญญารัฐวิสาหกิจกับบริษัทเอกชนเป็นระบบใบอนุญาต เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเร่งรัดกระบวนจัดตั้ง กสทช ให้เรียบร้อยโดยเร็ว เพื่อให้สามารถออกใบอนุญาตได้
- กระตุ้น CAT และ TOT ปรับตัวองค์กรให้สามารถดำเนินกิจการรูปแบบใหม่เพื่อให้อยู่รอด ภายหลังสัญญาสัมปทานต่างๆหมดอายุ
- สร้างศูนย์ไอซีทีชุมชนเป็นศูนย์ให้บริการข่าวสารข้อมูลให้แก่ประชาชน
- แจกแท็บเล็ตพีซีให้เด็ก ป. 1 ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณไม่เกิน 5 พันล้านบาท โดยใส่หลักสูตรการเรียนรู้ไว้ในเครื่องและให้เด็กเชื่อมต่อเน็ตผ่านไว-ไฟฟรี โดยให้ใช้ตั้งแต่ป.1-ป.6 คิดค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ 1.82 บาท

นโยบาย ICT ของ พรรคภูมิใจไทย
นายศุภชัย ใจสมุทร ตัวแทนพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยนโยบายพรรคว่า
- เดินหน้าพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมบอร์ดแบรนด์ ภายใน 2 ปีให้ครอบคลุมพื้นที่ 90 เปอร์เซ็นต์
-ใช้มาตรการลดภาษี เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม ICT โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซอฟแวร์ที่มีประสิทธิภาพ
- ดำเนินนโยบายด้านโทรคมนาคม โดยยึดผลประโยชน์สูงสุดของประชาชน ไม่ใช่ผลประโยชน์ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ พร้อมกระตุ้น CAT และ TOT ให้เร่งปรับตัว

นโยบาย ICT ของ พรรคกิจสังคม
นายเกริกพงษ์ พงศ์ไตรธรรม ตัวแทนพรรคกิจสังคม  เปิดเผยนโยบายพรรคว่า
- เดินหน้าบอร์ดแบรนด์ครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทย 80 เปอร์เซ็นต์ภายใน 6 เดือน
- กำหนดบทบาทหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้กำกับดูแล และให้เอกชนเป็นผู้ให้บริการ
- จัดตั้งศูนย์สารสนเทศหมู่บ้านควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์
- การเข้าถึงสื่อสารสนเทศของเยาวชนให้มีความเหมาะสม

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก ครอบครัวข่าว 3

Mthai NewsShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

จาก tablet ฟรีต้องมี content รองรับด้วย ให้ไปเดียวเด็กเอาไปทำอย่างอื่นนะอิอิ