ฉก. นิสิต วิชา 204112 IT for Engineers หมู่ 800 ภาคต้น/2554 อ.วัลลภ อินทร์ฉ่ำ

12 replies [Last post]
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ถ้ามีข้อมูลข่าวสารอะไรเกี่ยวกับวิชานี้ ผมจะโพสต์ลงในหัวข้อนี้นะ :DShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

เนื่องจากนิสิตบางกลุ่มมีเลิกเรียนเวลา 16:00 ดังนั้น ผมจะเลื่อนเวลาเข้าเรียน จากเดิม 16:00 เป็น 16:30 น. แทนนะครับ เริ่มเช็คชื่อ 16:30 น. :)

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

นิสิตสามารถโหลดสไลด์การสอนได้ที่เว็บ http://pi.eng.src.ku.ac.th ที่วิชา Information Technology for Engineers ภาคต้น/2554 หรือคลิกโดยตรงที่ลิงค์ http://pi.eng.src.ku.ac.th/course/view.php?id=177 แต่นิสิตอาจจะต้องเข้าใช้งานเว็บก่อนถึงจะสามารถเห็นข้อมูลได้ ผมได้นำมาแปะไว้ทั้งหมดแล้ว ดังกรอบด้านล่างนี้

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

เฮ่  ๆ มีใครเข้าเว็บนี้เปล่า ตอบด้วย เทส ๆ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ผมขอสอบถามนิดนึงนะ พวกคุณที่เรียนวิชานี้กัน ถ้าเกิดผมย้ายวัน เช่นมาเป็น พฤหัส บ่าย หรือเย็น มีใครติดอะไรมั้ย ยังไงเดี๋ยวผมจะไปถามในห้องอีกที ท่าทางจะเงียบมากกระทู้นี้

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture
ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture
beeze
(ศศิธร ฮะฮวด)
beeze's picture

อาจารย์จะสอบถึงบทไหนคะ

แล้วออกสอบประมาณไหน

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

วันที่ 19/8/2554 เรียน ห้องแล็บคอมพิวเตอร์ชั้น 3 นะครับ ออกจากลิฟต์แล้ว อยู่ด้านซ้ายมือครับ
เริ่มเรียน 16:00 นะครับ

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ไฟล์งาน MS-Access 2007
สำหรับกลุ่มที่เลือกเรียนตอนเช้า
http://pi.eng.src.ku.ac.th/stockmgr.rar

สำหรับกลุ่มที่เลือกเรียนตอนค่ำ
http://pi.eng.src.ku.ac.th/stockmgr2.rar

โครงสร้างตัวอย่างฐานข้อมูล
ระบบเบิกจ่ายของ (stock management)

1-stock : ไว้เก็บรายละเอียดของ ผลิตภัณฑ์ ที่มีอยู่ในคลัง
id,item_name,detial,type_id,quantity,datein,supplier_id,po_id

ตัวอย่างข้อมูลเช่น
1, ปากกา,,เครื่องเขียน,100,8/9/2011,5,20

2-item_type : เก็บประเภทสินค้า
id, type_name

ตัวอย่างข้อมูลเช่น
1, เครื่องเขียน
2, hardware

3-supplier : เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ supplier
id,name,address,province,country,contact_person,tel_no

4-stock_request : เก็บข้อมูลรายการเบิกของ
id,item_id,quantity,datetime,employee_id

5-employee : เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
id,employee_name,datein,address,provine,tel_no,position,
  division,tel2_no

beeze
(ศศิธร ฮะฮวด)
beeze's picture

สวัสดีค่ะอาจารย์

ixhundred
(วัลลภ อินทร์ฉ่ำ)

E.50
ixhundred's picture

ข้อสอบ 120 ข้อ  (เวลา 3 ชม.)
ให้นำดินสอ 2B มาด้วย (ดินสอเขียนคิ้วห้าม!!)

beeze
(ศศิธร ฮะฮวด)
beeze's picture

อ.คะ ตกลงปิดเทอมมีงานไหมคะ