ช่วยประชาสัมพันธ์เวบบอร์ดนี่ให้แก่น้องปี1ปีนี้กันด้วยนะครับรุ่นพี่ทั้งหลาย

1 reply [Last post]
pop50221696
(ปฏิภาณ วีรยวรางกูร)

E.63
pop50221696's picture

ดูปีนี้บอร์ดเครื่องกลของเราดูเงียบๆยังไงก้อไม่รู้ยังไงก้อฝากพวกรุ่นพี่ทุกๆคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้น้องๆปี1ปีนี้ด้วยหล่ะกานนะครับ Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

อยากให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ครับ ^^