คณะฯ ถอนชื่อนิสิตที่ลง Solids ทั้งหมด

No replies
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เนื่องจากอ.จิรโรจน์ ให้ติดต่อวันเปิดเทอม

นิสิตคนใดที่จะลงให้เข้าเรียนวันแรกพบผู้สอนเลยค่ะShare