พี่โอ้ครับ ย้าย Seminar ไปวันเสาร์ ตอนแรกผมมีวันหยุด 1วัน เทอมนี้ มันหายไปแล้ว เรียน 7วันเลยนะพี่ T-T

2 replies [Last post]
yolf
(ยศศักดิ์)

E.E.64
yolf's picture

ตายแล้วไม่มีวันหยุด T-TShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ก็พวกที่มาติดต่อ มันบอกให้ไปวันเสาร์บ่ายน่ะสิ 

เคลียร์กันเอง  ยังแก้ไขได้ ยังงัยแจ้งพี่อีกทีนะ

yolf
(ยศศักดิ์)

E.E.64
yolf's picture

เพราะเพื่อนมัน ติดวิชาปี3ละค้าบ ไม่เปนรัยพี่เด๋วคนอื่นอดเรียน แต่ผมไม่มีวันหยุด เฮ้อๆ ตามแผน ทรมานเกิ๊นค้าบพีั่