การค้นหา

1.ใส่คำค้น(keyword) ด้านซ้ายมือ กด Search 

2.เราสามารถค้นหาแบบละเอียดได้โดยกด Advanced Search

3.จะได้ผลการในลักษณะดังนี้ 

4.นอกจากนั้นเรายังสามารถค้นหา user ได้อีกด้วยให้กด ปุ่ม Users ด้านข้าง Content เช่นตัวอย่างการค้นด้วย keyword "k" จะได้ user ทุก user ที่มี "k" เป็นส่วนประกอบในชื่อ