กล่องจดหมาย

1.คลิกเลือก  จะแสดงหน้ากล่องจดหมายแบ่งเป็นสามส่วน

2.ส่วนแรกคือ Inbox (จดหมายขาเข้า) ส่วนที่สองคือ Sent messages(จดหมายขาออก)

ทั้งสองส่วนนี้ไม่ีต้องอธิบายอะไรมาก จะแสดงว่าส่งจากใคร หัวข้ออะไร และเมื่อไร ส่วนส่วนสุดท้ายคือ

3.Compose (เขียนจดหมาย) 

เวลาใส่ User ใส่เพียงสองสามตัวแรกแล้วค้นหาว่าตรงกับ User ไหนในกล่องข้อมูลที่ปรากฏขึ้นด้านล่างกล่องข้อความ

ถ้าต้องการแนบไฟล์ด้วยให้คลิกที่ File attachments จะปรากฏปุ่มให้เลือกไฟล์ เลือกเสร็จแล้วให้กด Attach ตามลำดับ

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย กด Preview เพื่อดูตัวอย่างก่อนส่ง เมื่อตัวอย่างโอเคแล้วให้กด Send private message เพื่อส่ง

อีกทางลัดอีกทางหนึ่ง คลิกที่ลิงค์ที่เป็นชื่อ User เ่ช่น

จะไปโผล่หน้า้ข้อมูลสมาชิกด้านล่างสุดจะมีลิงค์ว่า  เมื่อคลิกแล้วจะไปโผล่หน้าเดียวกับหน้า Compose

4.การตอบจดหมาย เมื่อเข้าไปที่ Inbox คลิกเลือกจดหมายที่ต้องการตอบ กดปุ่ม Reply ด้านล่าง

5. การลบกด Edit ข้างๆปุ่ม View จะโผล่หน้าแก้ไขด้านล่างมีปุ่ม กดแล้วจะปรากฏคำถามเพื่อยืนยัน

กด Delete เพื่อลบ จากนั้นจะแสดงข้อความว่าได้ถูกลบเรียบร้อยแล้ว