บัญชีของฉัน (แก้ไขข้อมูลส่วนตัว อัพภาพ Avatar ,ติดตามการโพส และ File Browser)

1.คลิกที่ ด้านซ้ายมือ

2.จะปรากฏข้อมูลส่วนตัว (view panel) 

3.การแก้ไขข้อมูลมีสองส่วนคือ Account และ ข้อมูลพื้นฐาน

ภาพด้านล่างแสดงส่วน Account 

ภาพด้านล่างแสดงการแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

4.เมนูถัดจาก Edit คือ Track ไว้ติดตามการใช้งานเว็บบอร์ด STD 

5.เมนูสุดท้ายคือ File Browser ใช้ upload , delete file (ฝากไฟล์เอกสารต่างๆและรูปภาพได้)