การสมัครสมาชิกเว็บบอร์ด

1.ด้านซ้ายมือ จะเห็นลิงค์  ให้คลิกจะเปลี่ยนหน้าไปยังหน้ากรอกข้อมูลสมาชิกใหม่

2.ในส่วนของ Account information

 

 • ให้กรอก Username ที่ต้องการ(ถ้าซ้ำกับ Username ที่มีอยู่แล้วระบบจะแจ้งให้ทราบภายหลังเพื่อทำการแก้ไข) 
 • กรอก Email address ที่ใช้งานได้จริง เวลามีปัญหาลืมพาสเวิร์ด แอดมินจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลนี้
 • กรอก password ให้เหมือนกันทั้งสองช่อง ควรเลือกพาสเวิร์ดที่มีความปลอดภัยสูงไม่ควรตั้งง่ายๆเช่น 1234 เป็นต้น

 

3. ข้อมูลพื้นฐาน

 

 • กรอกชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ต้องมีตัวตนอยู่จริง ถ้าใส่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบ ปลอมแปลง หรือผิดเงื่อนไขจะถูกระงับการใช้งาน
 • เลือกเพศ ชาย หรือ หญิง 
 • ใส่ชื่อเล่น (optional)
 • เลือกวันเดือนปีเกิด
 • เบอร์โทร (ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ)
 • เลือกสาขาวิชาที่สังกัด หรือ เลือกบุคคลภายนอก
 • เว็บไซต์ที่มี (optional)
 • อื่นๆ ใส่คติประจำใจ หรือคำอธิบายเกี่ยวกับตนเองเพิ่มเติม (optional)
 • รุ่น E ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ (optional)

 

เมื่อกรอกทุกอย่างครบถ้วนกดปุ่ม Create new account,เป็นอันว่าการสมัครเรียบร้อย ใช้งานได้เลยครับ