การอัพโหลดรูปภาพ

1.คลิกเลือกไอคอน ต้นไม้ บนแผง panel ด้านบน จะปรากฏหน้าต่างแทรกภาพ

2.ในหน้าต่างแทรกภาพ ให้คลิกปุ่ม ด้านหลังกล่องข้อความตามภาพ

3.จะปรากฏหน้าต่าง File Browser (ใช้จัดการไฟล์ อัพโหลด,ลบ,ลดขนาดภาพ,ทำภาพ Thumbnails ,และแทรกภาพไปยังเอกสาร)

เมื่อเสร็จขั้นตอนที่ 6 ภาพที่เลือกจะถูกอัพโหลด

4.โดยปกติ ไฟล์ที่จะเลือกปัจจุบันจะเป็นไฟล์ที่ถูกอัพโหลดเข้ามาล่าสุด ให้กด Send to tinymce เพื่อส่งไปยังเอกสาร

5.จะปรากฏหน้าต่างเดียวกันกับในข้อที่ 2

เราสามารถปรับขนาดรูปภาพได้โดยกดไปที่แถบ Appearance 

กดปุ่ม Insert เป็นอันว่าการแทรกภาพลงในเนื้อหา นั้นเสร็จเรียบร้อย...

 

ปล. ห้ามอัพโหลดภาพที่ผิดต่อกฎของเว็บบอร์ด