มารู้จักตัวเอง ด้วยจิตวิทยา

5 replies [Last post]
pepdjj
(ดิศดนัย แก้วมีแสง)

E.66
pepdjj's picture

วันนี้ เรียนเรื่อง อะไรก็ไม่รู้อ่า 55+ (ไปสาย) แต่จำได้ว่า อาจารย์บอกว่า ความต้องการขั้นสูงสุดของมาสโลว์ ก็คือ เรารู้จักตนเองดี วันนี้ มาดูกันว่าเรารู้จักตนเองดีแค่ไหน

 

 ตามไปทำแบบทดสอบเลย :  http://horoscope.sanook.com/test/test_02402.phpShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
LovePoison
(ชญานภิศ ฐิติธนภูมิ)

E.63
LovePoison's picture

ตรงดีน่ะค่ะ

cande
(อังสุมาลย์ หลงขาว)

E.ุุ66
cande's picture

เป๊ป ก็ตรงเหมือนกันนะ ว่าเเต่เป๊ป เอาเด็กไปทิ้งไว้บ้านอื่นหรือว่า เก็บมาเลี้ยงอะ

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

ก็ดีค่ะ

s-u-k-o-i-z-a
(ปภาวรินทร์ โพธิ์ชัย)
s-u-k-o-i-z-a's picture

ตรงเลยแหละ

แต่ก้อไม่รุ้นะว่า

อนาคตจะเป็นยังงี้อยู่ป่าว

(ออกแนวเลวๆ)

 

kwon
(จักรพล ใจเย็น)

E.63
kwon's picture

เกือบเหมือน  555