บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด รับสมัครวิศวกร 4 อัตรา

No replies
Patcharasak
(พัชรศักดิ์)
Patcharasak's picture

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการส่งเสริมให้เป็น

ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน และได้รับสัมปทานประกอบกิจการไฟฟ้าและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากกรมธุรกิจพลังงาน

กระทรวงพลังงาน โดยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์ และผลิตไอน้ำ 450,000 ตันต่อปี มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 20 เมกะวัตต์

กำลังขยายการผลิต ตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ที่ จังหวัดเลย จึงต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าทำงานจำนวนมาก

คุณสมบัติ

เพศ ช/ญ

อายุ 22 ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษา ป.ตรี วิศวกรรม (เครื่องกล 2 อัตรา,ไฟฟ้า 2 อัตรา)

ชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร

สามารถทำงานที่ อ.วังสะพุง จ.เลย

สนใจติดต่อหรือส่งประวัติมาที่

คุณ พัชรศักดิ์   patcharasak@kslgroup.com  ภายในวันที่ 25/5/2554

บริษัท โรงไฟฟ้าน้ำตาลขอนแก่น จำกัด

43 ม.10 ถนนน้ำพอง-กระนวน ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40140

โทร. (043)432911-13 โทรสาร.(043)432914  www.kslsugar.comShare