ช่วยแนะนำด้วยครับ เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่

1 reply [Last post]
ibusmo
(ออมทรัพย์ สุขขี)
ibusmo's picture

พี่ ๆ ครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียนปรับพื้นฐานครับ

คือผมย้ายที่อยู่ใหม่ครับ เอกสารที่ทางมหาลัยได้จัดส่งให้กับนักศึกษาใหม่รอบสอบตรง ของผมอยู่ที่บ้านหลังเดิมครับ ตอนนี้ผมอยู่ต่างจังหวัด ผมทราบข่าวจากเพื่อน เพื่อนบอกว่าหมดเขตลงทะเบียนแล้ว เรียนวันที่ 16-20 พฤษภาคมนี้
ตอนนี้ผมได้พยายามติดต่อมหาลัย ทางโทรศัพท์ 0-3835-4580 ต่อ 2825 แต่ไม่สามารถติดต่อได้เลย (ไม่มีคนรับสาย)
ผมอยากทราบว่า ผมจะสามารถไปเรียนปรับพื้นฐานได้วันที่ 16 ได้หรือไม่ โดยที่ผมจะยื่นเอกสารต่าง และชำระค่าเรียนในวีนที่ 16 นี้
ตอนนี้ ผมควรทำยังไงครับ
ขอบคุณครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ibusmo
(ออมทรัพย์ สุขขี)
ibusmo's picture

ไม่มีใครตอบ แง่ม ๆ ตอนนี้จัดการปัญหาได้แล้ว ขอบคุณมาก ๆ ครับผม ^^