ถามรุ่นพี่หน่อยคับ

3 replies [Last post]
Teeraphan
(ธีรพันธุ์ วรรณดี)

E.-
Teeraphan's picture

คือผมจะไปสอบสัมภาษ วันที่ 11 ถ้าไม่เอาportforioไป จะมีผลอะไรป่าวคับ...

ขอบคุณคับ Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
FF7IX001
(วุฒิพงษ์ วิรติกุล)

E.64
FF7IX001's picture

มีก็ดี ไม่มีไม่เป็นไร เอาความมั่นใจ สติ มาก็พอครับ

Teeraphan
(ธีรพันธุ์ วรรณดี)

E.-
Teeraphan's picture

ขอบคุณคับพี่  เเล้วมีใครเคยไม่ผ่านสัมพาดมัยคับ..

FF7IX001
(วุฒิพงษ์ วิรติกุล)

E.64
FF7IX001's picture

ไม่เคยเห็น คนตก นะ ถ้า ปกติดี สมบูรณ์ ไม่ติงต๊องเกินไปก็ผ่านอยู่แล้ว ไม่ต้องกลัว มันก็เหมือนพูดกับผู้ใหญ่ นั่นแหละ จะต่างกันแค่ มีแรงกดดันนิดหน่อย แค่นั้น