นิสิตใหม่ใครอยู๋หอ มั่งอะครับ

1 reply [Last post]
kittipot00
(กิตติพศ)
kittipot00's picture

วิศวะไฟฟ้า ใครอยู่หอมั่งอะครับ ผมมาเรียนคนเดียวยังม่ายมีเพื่อนเลย อยู่หอด้วย T TShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Kwang
(พัชรภรณ์ วงศ์ประไพ)
Kwang's picture

เราๆ  แต่ว่าคงอยู่ด้วยไม่ได้  ฮ่าๆๆ

ถ้าเล่น facebook ก็ลองหากลุ่ม  เพื่อนๆ นิสิตวิศวะ ศรีราชา ' 54

http://www.facebook.com/?sk=2361831622#!/home.php?sk=group_204326386255939