เรียนด้านเครื่องมือวัดระบบควบคุมฟรี+++

No replies
Ratchalee
(รัตชาลี แซ่หลี)
Ratchalee's picture

เรียนฟรี มีเบี้ยเลี้ยง ไม่มีข้อผูกมัดหลังการฝึกอบรม
บริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม เกี่ยวกับเครื่องมือวัด / ระบบควบคุม รุ่นที่ 16 (ขยายเวลา) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 18 เมษายน 2554 เริ่มอบรม 9 พฤษภาคม 2554 ถึง 19 สิงหาคม 2554 (อบรมประมาณ 3.5 เดือน)
จำนวนที่รับ 20 คน/รุ่น
คุณสมบัติ จบ ปวส/.ตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป สาขา ไฟฟ้า,สื่อสาร,อีเลค,คอมพ์,เครื่องกล,อุตสาหการ,เคมี,เครื่องมือวัด,แมคคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
สนใจติดต่อ คุณรัตชาลี โทร 0-2715-8600 ต่อ 3001 หรือ 0-2715-8658 หรือ e-mail: Ratchalee.Sae-Lee@th.yokogawa.comShare