สอบถามเรื่องเกรดครับ

1 reply [Last post]
Headzaa
(ธัชชัย สมบัติมงคล)

E.63
Headzaa's picture

พี่โอ้คับ ถ้า Static ได้ f มา เเร้วไดนามิค ได้ B เกรดไดนามิคจะเป็นโมฆะรึป่าวคับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถ้าทำเรื่องเรียนควบ   ไม่เป็นโมฆะ