พี่โอ้:เกรดโปรเจคทำพร้อมนิสิตสหกิจ

No replies
Anchalee
(อัญชลี อินทจันทร์)
Anchalee's picture

พี่โอ้ค่ะ ขอสอบถามหน่อยค่ะ

พอดีว่า ทำโปรเจคพร้อมกับนิสิตสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2553 เทอม 1 (ปี 4)

ตอนเทอมนั้น ยังไม่ได้ลงทะเบียนโปรเจค แต่มาลงเทอม 2 

อยากทราบว่า เกรดจะลงในระบบให้เมื่อไหร่ค่ะ

มี 2 คนค่ะ คือ

นางสาวพัชรินทร์ ใจทอง 

นางสาวอัญชลี อินทจันทร์Share