นิสิตเครื่องกลทำประเมินที่ปรึกษาน้อยมาก พี่ขอไม่ประกาศเกรดทางเวปค่ะ

1 reply [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เนื่องจากนิสิตไม่มีความรับผิดชอบShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
50223957
(พัชรินทร์ ใจทอง)
50223957's picture

รหัส 50223957 เข้าระบบไม่ได้ค่ะ ทำไงดี