แจ้งให้นิสิตทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษา ภาคปลาย 2553

8 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถึงนิสิตที่รักทุกท่าน

               นี่เป็นประกาศจากคณะฯ  ขอให้นิสิตเข้าไปทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษาทุกคน

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของรุ่นน้องสืบไป 

               เริ่มประเมินตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.54 

 ขอบคุณทุกคนที่ทำประเมินฯ

                                             จากพี่โอ้Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

นิสิตคนใดลืมรหัสผ่านติดต่อพี่โอ้ค่ะ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture
รหัสอาจารย์
ชื่อ-สกุล
นิสิตชั้นปี
นิสิตรหัส
นิสิตทั้งหมด
ทำแล้ว
ยังไม่ทำ
S3006

อ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง
4

50

45

0

45

S3029

อ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
1,3

53,51

112

4

108

S3040

อ.ดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก
3

51

51

0

51

S3046

อาจารย์ไพโรจน์ ทองประศรี
4

50

45

0

45

S3054

อ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
2

52

50

0

50

S3055

อ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล
2

52

53

2

51

S3060

อาจารย์ไพศักดิ์ พูลผกา
1

53

49

0

49

ช่วยๆ กันประเมินหน่อยจ้า

เพื่อคณะฯ นะน้อง

toonfx
(นายรัฐนันท์ ลาภแก้ว)

E.64
toonfx's picture

ขอโทษนะครับ ประเมินได้ที่ไหนหรอครับ พอดีผมหาไม่เจออีกเเล้ว

 

ขอบคุณครับ

ShanaKo
(ปรัชญา สำราญรมย์)

E.64
ShanaKo's picture

http://eng.src.ku.ac.th/eva_advisor/nisit/login.php

Link นี้เลยครับผม

toonfx
(นายรัฐนันท์ ลาภแก้ว)

E.64
toonfx's picture

ขอบคุณครับ

 

b5230304766
(ภัทริดา กองสิน)

E.65
b5230304766's picture

พี่โอ้ หนูจำรหัสไม่ได้

78boom
(วนิชชา)

E.64
78boom's picture

ผมก็ลืมรหัสผ่านค้าบ รหัสนิสิตผม 51223253 ค้าบ

tonlands
(ธนัช สุดดี)

E.64
tonlands's picture

ประเมินแล้วครับ ขอบคุณครับLaughing