แจ้งให้นิสิตทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษา ภาคปลาย 2553

8 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ถึงนิสิตที่รักทุกท่าน

               นี่เป็นประกาศจากคณะฯ  ขอให้นิสิตเข้าไปทำแบบประเมินอ.ที่ปรึกษาทุกคน

เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ของรุ่นน้องสืบไป 

               เริ่มประเมินตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มี.ค.54 

 ขอบคุณทุกคนที่ทำประเมินฯ

                                             จากพี่โอ้Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

นิสิตคนใดลืมรหัสผ่านติดต่อพี่โอ้ค่ะ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture
รหัสอาจารย์
ชื่อ-สกุล
นิสิตชั้นปี
นิสิตรหัส
นิสิตทั้งหมด
ทำแล้ว
ยังไม่ทำ
S3004

อ.ดร.ศิริรัตน์ หมื่นวณิชกูล
4

50

80

3

77

S3020

อ.ดร.เพ็ญสุดา พันฤทธิ์ดำ
3

51

103

3

100

S3044

อ.ดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน
1

53

123

31

92

S3059

อ.ดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง
2

52

95

4

91

ผลงานไม่ค่อยดีนะคะ

ยังไม่ค่อยประเมินกันเลย

ช่วยๆ กันประเมินหน่อยค่ะ

50223957
(พัชรินทร์ ใจทอง)
50223957's picture

ลืมรหัสผ่านค่ะ ทำไงดี 50223957

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ต้องใส่สาขามาด้วยค่ะ มีแค่รหัส ไม่สามารถดูได้ค่ะ

50223957
(พัชรินทร์ ใจทอง)
50223957's picture

50223957 พัชรินทร์ ใจทอง สาขาวิศวกรรมอุตสาหการค่ะ

yungying
(จุฑารัตน เจริญรอด)
yungying's picture

เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะ จุฑารัตน  เจริญรอด 5330302200 เครื่องกล ค่ะ  รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ

yungying
(จุฑารัตน เจริญรอด)
yungying's picture

เข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะ จุฑารัตน  เจริญรอด 5330302200 เครื่องกล ค่ะ  รบกวนช่วยดูให้หน่อยนะคะ

excite
(ธนโชติ พูลสวัสดิ์)

E.65
excite's picture

ธนโชติ พูลสวัสดิ์ 5230306271 อุตสาหการ !!