ประกาศรับสมัครงาน ด่วน

2 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

บริษัทต้องการรับสมัครค่ะ พี่เลยเอามาโพสต์ไว้ให้ เผื่อใครสนใจค่ะShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
thenesta
(ภาณุพงศ์ คนการ)

E.64 KU 68
thenesta's picture

5 วิชา Combo กันครับ

IT Management + Software Engineering + Data Mining + Database + English

detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

thenesta wrote:

5 วิชา Combo กันครับ

IT Management + Software Engineering + Data Mining + Database + English

สบายเลยสินะ สามวิชาหลังAแล้วนิ กลัวอะไร 555Laughing