วันพรุ่งนี้ 20 ก.พ. 9.00 - 16.00 น. การไฟฟ้างดจ่ายไฟฟ้าเพื่อซ่อมบำรุง

No replies
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

   ขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า      ในวันอาทิตย์ที่20 กพ2554 

ตั้งแต่เวลา09.00-16.00น  หรือจนกว่าการไฟฟ้าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

 

อาจทำให้ไม่สามารถเข้าเว็บบอร์ดได้ในเวลาดังกล่าวShare