อยากได้โปรแกรม Matlab

2 replies [Last post]
bezt
(อาซากุระ อาโน)

E.65
bezt's picture

อยากได้โปรแกรม Matlab สามารถโหลดได้ที่ไหน ยังไงคะ มีใครรู้บ้างShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ibusmo
(ออมทรัพย์ สุขขี)
ibusmo's picture

เอิ่ม ถ้าพี่อยู่บ้าน ใช้เน็ตของตัวเอง แล้วไม่ซีเรียสเรื่องลิขสิทธิ์ พี่ลองโหลดบิท (นอกนะ) เซิจเอาจากเวบ www.torrentz.eu 

dedycbb
(วสวัตติ์ ปัญจรัตน์)

E.63
dedycbb's picture

อยากได้เเหมือนกัน ครับ.........