กระดานเลือกตั้ง Admin[STD] รุ่นที่ 2

No replies
aphrodite
(เยาวภา นามบุญลือ)

E.63
aphrodite's picture
กระดานเลือกตั้ง Admin[STD] รุ่นที่ 2

ปรัชญา สำราญรมย์   >> ท็อป#3 <<
อุทัย สุดาบุตร         >> เหน่ง#3 <<
หาญณรงค์ ลาภส่งผล >> ไซ#3 <<
ศุภวัฒน์ ยงเกษมกุล   >> ซูม่า#3 <<
สุริยา ศิลา             >> อ้วน#3 <<
ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ >> ปิง#3 <<
วรุตม์ รุจิตานนท์       >> รุจ#2 <<
แทนพงศ์ สุคนธ์พานิช >> แทน#2 <<
 

เรียนรู้ที่จะ "แพ้" อย่างผู้ "ชนะ " แล้วจะรู้จักกับคำว่าชัยชนะที่แท้จริง

Admin ระดับสูง รุ่นถัดไปเพื่อดูแลและพัฒนา STD ในปีการศึกษาัถัดไป

Admin สูงสุด          วรุตม์ รุจิตานนท์ >> รุจ#2 <<

รอง Admin สูงสุด     ปรัชญา สำราญรมย์ >> ท็อป#3 <<

รอง Admin สูงสุด     แทนพงศ์ สุคนธ์พานิช >> แทน#2 <<Share