วิชา 204461 ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence โดย ผศ.ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ครั้งที่ 1

เป็นการถ่ายทอดการสอนแบบสตรีมมิ่งใช้ดูเพื่อทบทวนการเรียน โดยนำร่องวิชาแรกครับ โดย support กับ Window media player ตั้งแต่เวอร์ชั่น 12 เป็นต้นไป

วิชา 204461 ปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence โดย ผศ.ดร. จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ครั้งแรกครับ
สำหรับอินเตอร์เน็ทช้า ให้ไปที่ คลังวิดีโอครับ เพื่อดาวน์โหลด