"Betagro Career Camp "

No replies
samihiku
(อรรคพล การปลูก)

E.62
samihiku's picture

กิจกรรม

        BETAGRO Career Camp  2010 จัดขึ้นโดยนำนิสิตนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายมาเข้าร่วมโครงการ เป็นระยะเวลา3วัน 2คืน โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน, ทราบถึงธุรกิจของเครือเบทาโกร เยียมชมโรงงานอย่างใกล้ชิด ร่วมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

รายละเอียดโครงการ

กิจกรรม "Betagro Career Camp "
งานนี้มีอะไรบ้าง?
*กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจในเครือเบทาโกร พร้อมกับเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดลพบุรี
*Work Shop ทดสอบการทำงาน+ไหวพริบ ทั้งเป็นทีม/เดี่ยว
*กิจกรรมสันทนาการ ณ รีสอทของทางบริษัท
*สัมภาษณ์และรับพิจารณาเข้าเป็นพนักงานของเครือฯ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 - นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 6 สาขาสัตวแพทยศาสตร์

 - นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมศาสตร์

 - เกรดเฉลี่ย 2.7 ขึ้นไป

สนใจสมัครได้ที่
www.betagro.com/career เลือก Betagro career camp หรือส่งประวัติส่วนตัวมาที่ สำนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เครือเบทาโกร อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ (นอร์ธปาร์ค) 323 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : (02) 833-7548 หรือ (02) 833-7547

หมายเหตุ :  1.  ทั้งนี้ทางบริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับน้อง ๆ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ

      2.  น้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ Betagro Career Camp จะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการกลาง แต่จะพิจารณารับเข้าเป็นพนักงานเฉพาะนักศึกษาที่มีคุณลักษณะและทักษะความรู้ ตรงกับความต้องการของทางบริษัทเท่านัน ซึ่งจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับคณะกรรมการระดับสูงต่อไป

      3.  การแต่งกาย วันที่ 8 พ.ย. แต่งชุดนักศึกษา   วันที่ 9-10 พ.ย. แต่งกายสุภาพ   ทางบริษัทมีเสื้อ T-Shirt ให้ 1 ตัว (ฟรี)

      4.  การเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น +มีเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง

      5.  สายรถที่ผ่าน สาย 29, ปอ. 29, 52. ปอ. 4, 510, 187, 504, ปอ. 10, ยูโร 510Share