นัดเรียนเพิ่ม วิชา QC หมู่ 820 วันที่ 10 ธ.ค. 53อ.ประไพศรี ผู้สอน

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

ประกาศนัดเรียน วิชา  01206322

 

(Quality Control )  หมู่ 820

วันศุกร์ที่  10  ธ.ค. 53 เวลา 16.00-19.00

ณ ห้อง  1401/1

รศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยา

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ธ.ค.53 Share