รับสมัครติวเตอร์สอนตามบ้านและห้างสรรพสินค้า

No replies
son-pi-sed
(เสาวนีย์ เจริญรัตน์จรูญ)
son-pi-sed's picture

สอนพิเศษติวเตอร์ (son-pi-sed TUTOR)
รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษที่มีความตั้งใจจริงที่จะสอนพิเศษให้แก่น้องๆ
เป็นการสอนน้องๆตัวต่อๆ จนกระทั่ง กลุ่มเล็กๆ 3-4 คน โดยสอนตามบ้าน หรือห้างสรรพสินค้า
รายได้ อยู่ที่ชัวโมงละ 150-300 บาท

คุณสมบัติ
1.มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2.เคยศึกษาหรือศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล อาทิเช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ มหิดล ฯลฯ
3.ศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2 ขึ้นไป หรือ ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
4.มีการแต่งกายที่เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย
5.มีอัธยาศัยดี เข้ากับผู้เรียนได้
6.เคารพกฎระเบียบในการทำงาน
7.หากมีประสบการณ์ในการสอนมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
8.หากเป็นมหาลัยเอกชน รับสมัครติวเตอร์ที่สอนภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทย-อังกฤษ และ ติวเตอร์สอนคอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม สอนโปรแกรมต่างๆ

เอกสารในการสมัคร
1.ในกรณีที่เรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ส่งใบเกรดที่ปริ้นจากหน้าเว็บมหาลัย
2.บัตรประชาชนและบัตรนักศึกษา (ซีรอกแล้วส่งมานะคะ)
3.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
4.เข้าไปกรอกสมัครทางเว็บไซน์  www.son-pi-sed.com
โปรดอ่าน : ข้อ 1-ข้อ 3 ให้ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-8326542 หรือ
                ให้ถ่ายรูปบัตรนักศึกษาและบัตรประชนส่งมาที่ saowanee@son-pi-sed.com โดยใช้ชื่อหัวข้อว่าเอกสารในการสมัคร
สุดท้ายสำคัญมาก !! : ต้องทำข้อ 1-4 ให้ครบทุกข้อ มิฉะนั้นการสมัครจะไม่สำเร็จนะคะ และทางเว็บจะส่งผลการสมัครกลับไปภายใน 1 อาทิตย์ 

โปรดอ่าน : หากไม่มีความตั้งใจจริงจะมาทำงาน โปรดอย่าสมัคร เพราะเมื่อท่านสมัครไปครั้งนึงแล้ว
แล้วท่านไม่มีคุณสมบัติอย่างที่กล่าวไปข้างตั้น ในการสมัครครั้งต่อไประบบจะตัดท่านจากการพิจารณาทันทีShare