งดเรียน วิชา 04813381 หมู่ 891

No replies
tiks
(สุกัญญา สีเขียว)
tiks's picture

ประกาศ วิชา  04813381

 

(MME  Laboratory I)  หมู่ 891

งดเรียน วันพฤหัสบดีที่  18  พ.ย.53 เวลา 16.00-19.00 น.

นัดเรียนชดเชยวันอาทิตย์ที่  28  พ.ย. 53 เวลา 17.00-20.00

 

ณ ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอุตสาหการ

อ.ดร.สถาพร  เชื้อเพ็ง  ผู้สอนShare