ไมโครซอฟท์เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Executive Trainee

2 replies [Last post]
Silver
(รชตะ วัฒนวงศ์)

E.61
Silver's picture

 

ไมโครซอฟท์เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Microsoft Executive Trainee

by JobsDB

เปิดโลกการทำงานกับโครงการ Are "U" Ready to get a job?

Microsoft Executive Trainee (MSET) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิตนักศึกษา จากทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมงานและฝึกการทำงานจริงกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นระยะเวลา 1 ปีเต็ม (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน มิถุนายน ของปีถัดไป) ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น Executive Trainee (ET) จะได้มีโอกาสทำงานที่หลากหลายโดยหมุนเวียนไปตามส่วนงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อฝึกฝนและค้นหาความถนัดตลอดจนศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดเตรียม พี่เลี้ยง (Mentor) สำหรับให้คำปรึกษาทั่วไป มี ผู้จัดการ (Manager) ที่จะมอบหมายความรับผิดชอบและฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานให้ ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ ET ยังจะได้รับการฝึกอบรม ได้เข้าโครงการสัมมนาตลอดระยะเวลาของโครงการเสมือนพนักงานขององค์กร

โครงการ MSET ให้โอกาสอะไรบ้าง กับผู้เข้าร่วมโครงการ?

 1. โอกาสในการเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และธุรกิจอื่น ๆ ตามส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร

 2. โอกาสที่จะได้ค้นหา และรู้จักตนเอง ผ่านการทำงานในส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงโอกาสที่จะได้ค้นพบถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง

 3. โอกาสที่จะได้ปฏิบัติงานจริงในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ จากหลากหลายส่วนงาน

 4. โอกาสในการสร้างเครือข่าย กับบุคคลในแวดวงธุรกิจไอที ชั้นแนวหน้า

 5. โอกาสที่จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและซอฟท์แวร์ล่าสุด จากไมโครซอฟท์ รวมถึงวิธีการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป

ระยะเวลาการรับสมัคร

วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2553

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ต้องมีสภาพเป็นนิสิต นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2553 (ไม่จำกัดผลการเรียน คณะและสาขาวิชา)

 2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อสื่อสารได้ดี

 3. เป็นผู้ที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ และเรียนรู้ตลอดเวลา

 4. สามารถที่จะร่วมทำงานกับบริษัทฯ ได้ตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม

 

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

 1. ประวัติย่อ (Resume)

 2. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

 3. รูปถ่าย 1 นิ้ว

 4. ใบสมัครและคำตอบที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก!ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Email: mset@microsoft.com

Facebook: MSET Thailand (http://www.facebook.com/MSETThailand)

Website: http://www.mset.in.th/Content/Home.aspx

 Share

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
detective
(อริสรา สุขประเสริฐ)

E.64 KU.68
detective's picture

น่าสนใจมาก เขาจัดทุกปีเลยเปล่าคะเนี่ย?

ถ้าจัดทุกปี คุณสมบัติข้อแรกก็ไม่น่าห่วง

Quote:
นักศึกษาที่จะจบในปีการศึกษา 2553

ถ้าปีหน้ามีอีกกลับมาโพสอีกนะคะ  อิอิ

Masked_Rider
(ประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์)

E.64
Masked_Rider's picture

น่าจะมี intel หรือ amd มาเปิดบ้างนะครับ ^^