ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ(ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553)

No replies
yupin
(ยุพิน เสมอวงศ์)
yupin's picture

ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุนสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ

ด่วน รับจำนวนจำกัด
มูลนิธิโกมลคีมทอง ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกสถาบันการศึกษา เสนอโครงการค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพเพื่อขอรับทุนสนับสนุนกิจกรรม

ชมรม/สโมสร/คณะ หรือกลุ่มอิสระต่าง ๆ ทุกสถาบันการศึกษา ที่สนใจทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดกิจกรรม มูลนิธิโกมลคีมทอง และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญชวนส่งโครงการเข้ามาขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการปฐมบทใหม่ค่ายอาสาพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ “ค่ายเปลี่ยนคน คนเปลี่ยนความคิด” ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน (เดือนมีนาคม - พฤษภาคม)

โดยจะต้องคิดค้นสร้างสรรค์กิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ และทัศนคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน เป็นการทำงานค่ายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และสังคม เน้นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชนเป็นหลัก เป็นต้น สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dek-kai.org/

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2553(วันประทับตราไปรษณีย์ ไม่รับใบสมัครที่ส่งมาทาง E-mail)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ :
คุณพนิดา บุญเทพ หรือ คุณศิริพร พรมวงศ์
โทรศัพท์ 02-412-0744 ,02-866-1557 ต่อ 20
โทรสาร 02-848-9756

มือถือ 08-9796-6985
E-mail : health_camp3@hotmail.com

ข่าวจาก : http://www.thaingo.org/xboard/viewthread.php?tid=627&extra=page%3D1Share