พี่โอ้ครับ~การลงเรียนในรายวิชาของชั้นปีอื่นๆ

3 replies [Last post]
pop50221696
(ปฏิภาณ วีรยวรางกูร)

E.63
pop50221696's picture

จะถามพี่โอ้ว่าสำหรับวิชาของชั้นปีที่ไม่ใช่ชั้นปีของตัวเองจะสามารถเริ่มลงทะเบียนผ่านเน็ตได้ตั้งแต่วันไหนครับแล้วถ้าเต็มจะสามารถลงเพิ่มได้หรือป่าวครับแล้วต้องทำอย่างไรบ้างครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Tarn
(ศิวพร นุ่นชูผล)

E.63
Tarn's picture

อยากทราบว่าลงได้วันไหนค่ะ ขอบคุณค่ะ

pop50221696
(ปฏิภาณ วีรยวรางกูร)

E.63
pop50221696's picture

สามารถลงได้ตั้งแต่วันที่27นี่เลยหรือป่าวครับ

tonzeero
(พีรวัฒน์ รัตนเลิศ)

E.63
tonzeero's picture

ได้คำตอบที่ดีมากเลย