วิชาเรียนลงไม่ได้ เวลาทับซ้อนกัน ช่วยทีครับ

1 reply [Last post]
zardlll
(ณัฐนันท์ มิลินทานุช)

E.63
zardlll's picture

จะสอบถาม วิชาที่จะลงทะเบียน เวลาซ้อนทับกันหลายตัว ไม่รู้จะลงยังไง

ผมอยู่ปี 4 แล้ว ติดวิชาของปีก่อนๆ หลายตัว วิชาที่จะลงมี

01403111 General Chemistry 4หน่วย

01208271 Computer Methods for Mechanical Engineering หมู่ 801

01208351 Heat Transfer

01208331 Internal Combustion Engines หมู่ 800

01208352 Refrigeration I หมู่ 800 

01208361 Machine Design I ที่เปิดเวลาทับ01403111 General Chemistry หมู่802อยากลง และ01208271 Computer Methods ทุกหมู่ ต้องลง เปลี่ยนมาเป็น เวลาอังคารเช้า พุธบ่าย หรือ เสาร์ อาทิตย์

01208382 Mechanical Engineering Laboratory II หมู่ 833

01208499 Project

จะขอเบอร์ติดต่อได้ ไหมครับ ขอคุณครับShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ต้องเลือกลงแล้วแหล่ะ

ถ้ามาคุยก็ต้องคุยก่อนเปิดเทอมนะ

เข้าเอ็มมาคุยก็ได้ oh_eng_src@hotmail.com