วิชาเรียนในภาคปลาย ของนิสิตปี4

2 replies [Last post]
pop50221696
(ปฏิภาณ วีรยวรางกูร)

E.63
pop50221696's picture

พี่โอ้ครับ

พอดีมีนิสิตปี4กลุ่มหนึ่งติดวิชาของชั้นปี3แล้วเวลาเรียนมันชนกับวิชาของชั้นปีที่4

ถ้าอยากจะให้อาจารย์เปลี่ยนเวลาเรียนของรายวิชาชั้นปีที่4ทั้ง2ตัวคือ 1.01208438 2.01208441

จะมีทางพอเป็นไปได้หรือป่าวครับหรือว่าต้องไปคุยกับอาจารย์ที่สอนวิชานั้นๆShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
Santhiti
(สัณฐิติ ธรรมเจริณ)

E.63
Santhiti's picture

ผมด้วยๆผมก็ชนเหมือนกันแต่อยากเรียนครับ

purita
(ภูริตา กมลคุณชัย)

E.63
purita's picture

ชนเหมือนกันค่ะ ช่วยเปลี่ยนเวลาให้ที

เปลี่ยนเป็นวันศุกร์ได้ไหมคะ