เปิดรับสมัครวิศวกรประจำคลังสินค้า

No replies
moodew
(ดิว)
moodew's picture

  
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) เป็นธุรกิจการเคมี-พลาสติก จัดหา พัฒนา และจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ ในอุตสาหกรรมชั้นนำ มากว่า 12 ปี บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน มั่นคงดัวยทุนจดทะเบียนกว่า 130 ล้านบาท

เปิดรับสมัครวิศวกรประจำคลังสินค้า

รายละเอียด
รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า ขายสินค้าและบริการ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้าง ความพึงพอใจให้ลูกค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม วิศวกรประจำคลังสินค้าShare