ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ต้น-53

7 replies [Last post]
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ขอให้นิสิตทุกคนเข้าไปทำแบบประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้ที่ http://www.eng.src.ku.ac.th/eva_advisor/nisit/login.php

ขอความร่วมมือนิสิตให้กรอกทุกคน

จากนักวิชาการศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

เนื่องจากระบบการประเมินฯ เพิ่งมีการนำมาใช้ครั้งแรก อาจจะมีปัญหา ขอให้นิสิตเข้าไปทำประเมินทุกคนนะคะ

หากมีปัญหา รบกวนแจ้งพี่โอ้ด้วยค่ะ

Ball EE
(ชัยวงศ์ ไชยสัตย์)

E.63
Ball EE's picture

เข้าสู่ระบบไม่ได้ครับ

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture
รหัสอาจารย์
ชื่อ-สกุล
นิสิตชั้นปี
นิสิตรหัส
นิสิตทั้งหมด
ทำแล้ว
ยังไม่ทำ
S3006

อ.ดร.นาตยา คล้ายเรือง
4

50

45

1

44

S3029

อ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์
1,3

53,51

105

10

95

S3040

อ.ดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก
3

51

51

1

50

S3046

อาจารย์ไพโรจน์ ทองประศรี
4

50

45

0

45

S3054

อ.ดร.ศิริชัย วัฒนาโสภณ
2

52

50

4

46

S3055

อ.ดร.สาริณี อุ่ยตระกูล
2

52

53

6

47

S3060

อาจารย์ไพศักดิ์ พูลผกา
1

53

56

0

56

ช่วยกันประเมินหน่อยนะคะ

ดูแล้วไม่ค่อยมีคนเข้ามาประเมินเลย

champgasia
(พิสิฏฐ์ พลับศรี)

E.64
champgasia's picture

ประเมินแล้วครับเมื่อคืน

กว่าจะลอกอินได้

ผ่านไปตั้งเกือบครึ่งชั่วโมง

kittiya
(กฤติยา เนียมรอด)

E.KU56
kittiya's picture

ขอบคุณนิสิตนะ ที่ช่วยกันประเมินนะ

มาประกันกันเอาตอนประกาศคะแนน

ค่อยมีกำลังใจโพสต์หน่อย

 

huntersakura
(วชิร ผ่องสว่าง)

E.63
huntersakura's picture

เอ่อออ ใครทำได้ช่วยบอกวิธีหน่อยครับ ลิ้งทีมันเป็นภาษาต่างด๊าว

villagemoon
(ประวิทย์)

E.63
villagemoon's picture

ทำไมเข้าไปทำไม่ได้ อะครับ