### เซี่ยร์จือกุนซือบูรพา ###

10 replies [Last post]
ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

อุทยานสามก๊ก ตอน เซียร์จื่อกุนซือบูรพา

เซียร์ เป็น กุนซือเซียร์จื่อ สตรีฝ่ายบุ๋นดุจดังน้ำตกไหลเย็นยามศึกสงคราม เอาชนะได้เพียงแรกซบตาเท่านั้นShare

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.
ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

 

เกรินซะยาว

ดูชมภาพแนวจีนๆกันอีกนะ

 

 

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ธีมที่มีความถนัดมากที่สุด "จีน" เพราะน่าจะจัดการเรื่องธีมได้ง่าย

ไม่ว่าจะเรื่องหาสถาที่ที่เข้า เสื้อผ้าที่เข้า นางแบบที่เข้า

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

สถานที่ที่ออกจีน และเค้าให้ถ่ายเป็นหมู่คณะได้อย่างสะดวกใจ

ก็คือ อุยานสามก๊กนี่แล

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ชุดก็เป็นชุดขงเบ้งนี่แหละ และนางแบบก็ต้องขาวหมวย

นางแบบต้องโพสเป็น รู้มุมกล้องตัวเอง

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

มาดมั่น

 

นายกองต้อม ท่านจงนำทหารสปาร์ตั้น300นาย ปกป้องเมืองจากทหารเปอร์เชียร์ 1ล้านให้จงได้

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

 

แข็งแกร่งดังขุนเขาสองเท้าปักแน่นปัถพี

 

 

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ขอท่านต้อมอย่าได้ท้อถอย

 

ผู้คุมกฏรุ่นที่1
(นำพล สวนศรี)

E.54
ผู้คุมกฏรุ่นที่1's picture

ลาละครับ สุขสวัสดิทุกท่าน

ขอพลังจงอยู่กับCPE