เกรดวิชา IT ครับ 204112

No replies
korawit
(กรวิทย์​ ออกผล)

E.61
korawit's picture

เกรดออกแล้วนะครับ อยู่ใน maxlearn ครับ

ประการแรก ผมปรับรายงานให้ทุกคนเป็น 20

ประการสอง ผมปัดพวกเศษเล็กเศษน้อยขึ้นเป็น 1 หมด

ประการสาม ใครส่งที่ส่งงานช้าขึ้น 0 แสดงว่าผมไม่ได้รับนะครับแสดงว่าส่งช้ามากจริงๆ

ขอให้โชคเอครับShare